top of page

Visszaélés bejelentő rendszer

A Plasma-Tech Systems Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Bejelentővédelmi törvény) szerinti kötelezettségének eleget téve belső visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: bejelentési rendszer) működtet.  

A Plasma-Tech Systems Kft. eleget téve a Bejelentővédelmi törvényben meghatározott kötelezettségeinek, valamint a bejelentési rendszeren keresztül beérkező bejelentések lehető legteljesebb körű kivizsgálása és a bejelentési rendszert igénybe vevők jogainak lehető leghatékonyabb védelme érdekében, eljárási szabályokat (továbbiakban: eljárásrend) alakított ki a bejelentési rendszeren keresztül beérkezett bejelentések kivizsgálására, amelynek szabályai a Plasma-Tech Systems Kft. Adatkezelési tájékoztatója alapján működnek. 

A bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a következő fájl tartalmazza: Adatkezelési tájékoztató

A bejelentés módjai:

Írásbeli úton:

  • Postai úton a Plasma-Tech Systems Kft. székhelyére (6640 Csongrád, Hegyi Antal utca 13.) és az eljárásrendben meghatározott bizottság tagjaihoz „s.k.” megjelöléssel címezve.

  • Elektronikus űrlap kitöltésével

Szóbeli úton:

  • A következő, hangrögzítővel ellátott telefonszámon: +36 30 629 8025

  • Személyesen az eljárásrendben foglaltak szerint.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az elektronikus űrlap kitöltésével megtett írásbeli bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést tevő személy személyazonossága a bejelentés körében rendelkezésre bocsátott információk alapján nem állapítható meg!

A bejelentési rendszernek nem képezik tárgyát a Plasma-Tech Systems Kft. és felhasználói közötti jogviszonyokat érintő 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti felhasználói beadványok.

BEJELENTŐ ADATAI

Korábban ebben a témában tett-e bejelentést?
bottom of page